Een wereld van ICT en Software

De wereld draait misschien niet om ICT en software, maar wel OP ICT en software! Geen land ter wereld, geen enkele organisatie, en bijna geen enkel mens kan zonder. Van mobieltje, iPad, auto tot televisie en wasmachine, niets werkt zonder software.

Mijn blog gaat over software en wat er aan vooraf gaat zoals requirements, architectuur en de (bij voorkeur) agile werkwijze om de software voor de ICT oplossingen te realiseren (kopen, ontwikkelen, implementeren).

ICT kan ontzettend leuk zijn, maar soms ook lastig en frustrerend. Eenvoudige dingen zijn vaak moeilijk, en complexe zaken kunnen verrassend eenvoudig zijn. ICT en software zijn (voor mij) een bron van inspiratie. Onvoorstelbaar wat er allemaal mogelijk is. Maar even onvoorstelbaar hoe complex, foutgevoelig en onveilig het kan zijn. Organisaties worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Het moet allemaal snel en flexibel, het moet Agile! Dat valt niet mee met al die complexiteit. Dan gaat er veel fout. Niet voor niets is het vak van tester zo belangrijk geworden.

Het zou eigenlijk eenvoudiger moeten zijn. Er zijn vele miljarden regels software ontwikkeld in talen als Cobol, Java, C#, PHP, Ruby en vele andere. De principes van die talen zijn weinig veranderd in zo’n 30 jaar : stapjes, keuzes en lusjes met regeltjes code. Wat het complex maakt is de omvang en dynamiek van bibliotheken  en frameworks die nodig zijn om technologieën voor communicatie, integratie, gegevensopslag, multimedia en dergelijke mogelijk te maken. Ontwikkelingen van Internet, mobiele devices en social media hebben hier enorm aan bijgedragen.

Soms zien we innovaties die ontwikkeling van software eenvoudiger maken. Ontwikkelgereedschappen waarmee een architect, analist, ontwerper en gebruiker uit de voeten kunnen. Software wordt dan meer gespecificeerd en gemodelleerd dan geprogrammeerd. Techniek blijft zo veel mogelijk onder de motorkap. Mooie voorbeelden daarvan zijn producten als OutSystems (Portugees) en Mendix (Nederlands).

In deze blog schrijf ik over 4 hoofdonderwerpen: Requirements, Architectuur, Agile en de uiteindelijke Software producten zoals de web apps, mobiele apps en wat er aan de achterkant op servers en in de cloud draait zoals Java, .Net, PHP, databases, webservices etc. Wat kom ik tegen, hoe goed werkt het allemaal, en wordt het al een beetje eenvoudiger? De meeste producten en technologieën heb ik in de praktijk uitgewerkt in een serie demo applicaties. Deze worden beschreven in mijn Portfolio. Daarin werk ik veel toegepaste applicatie functionaliteiten uit met verschillende technologieën als HTML, CSS, JavaScript, jQuery, REST en SOAP Webservices, EJB, JPA , JavaMail, JAAS, etc. De ontwikkelde demo applicaties zijn beschikbaar op GitHub.

Comments are closed.