Agile Tools

Het gebruiken van tools in Agile projecten kan een beladen onderwerp zijn. Traditioneel wordt de nadruk gelegd op zo eenvoudig mogelijke middelen als het gaat om andere zaken dan programmering van de software code. De goeroes pleiten meestal voor gebruik van papier en whiteboards als het gaat om het presenteren van onderhanden werk.

Taakbord (Task Board)
Het taakbord wordt gebruikt om de lijst user stories en tasks en de status daarvan voor een Sprint weer te geven. Daarbij worden in kolommen van links naar rechts bijv. de volgende lijsten getoond waarin met post-its, of magnetische stickers de items worden opgenomen:

  • To Do : Lijst User Stories en Taken die nog moet worden uitgevoerd
  • Doing : De User Stories en Taken die in behandeling zijn
  • Testing: De User Stories en Taken die getest (kunnen) worden
  • Done: De User Stories en Taken die klaar zijn

Het principe is eenvoudig, maar er zijn veel verschillende manieren waarop dit wordt ingedeeld en de middelen die daarbij worden gebruikt. Een veel gebruikte aanvulling is de lijst issues. Het taakbord is een belangrijk middel voor de dagelijkse standup sessie.
De vragen wat heb je gedaan, wat ga je doen en welke blokkerende problemen zijn er kunnen hierop direct worden verwerkt.

Nadeel van papier en whiteboards is dat de informatie op één plek toegankelijk is. Voor Scrum teams die meerdere locaties en werkplekken gebruiken en bijv. in de cloud werken is dat niet handig. Er zijn diverse online electronische taakborden beschikbaar in de vorm van websites, mobiele apps en combinaties daarvan. Een mooi voorbeeld daarvan is Trello.

Planning & Voortgang
De burn-down chart is het belangrijkste middel op dit gebied. Daarin wordt de nog uit te voeren omvang (verticaal) uitgezet tegen de tijd (horizontaal). De omvang kan in uren of story points worden uitgezet. De tijd wordt in dagen uitgezet. Traditioneel wordt dit dagelijks op een vel papier geplot. Ook hiervoor zijn diverse electronische tools beschikbaar. Een mooi voorbeeld is Sprintometer.

Voor een overzicht van de verschillende Sprints, de belangrijke mijlpaal data zoals Sprint reviews, en aanvullende activiteiten zoals acceptatietesten, gebruikerstraining, migraties etc. kunnen willekeurige planningstools worden gebruikt zoals MS Project, MS Excel.
Aangezien de planningen voor een Scrum project veelal high level en eenvoudig zijn, is het niet nodig om al te geavanceerde middelen hiervoor in te zetten.

This entry was posted in Agile and tagged , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>