TOGAF Enterprise Architectuur

Inleiding

Enterprise Architectuur (EA) beschrijft een organisatie vanuit integraal business en ICT perspectief. Daarmee kan een organisatie bedrijfsbreed richting en sturing geven aan de veranderingen in haar business en de ICT inrichting om dat te kunnen doen. De belangrijkste standaard voor EA is wel TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Zoals de naam al aangeeft is TOGAF een open standaard in beheer van The Open Group. TOGAF is breed geaccepteerd in de markt als de defacto EA standaard. Deze populariteit dankt het wellicht aan het feit dat het een open standaard is en daarmee vrij (en gratis) beschikbaar. Het boekwerk kan gratis worden gedownload en online worden gelezen. Het is ontwikkeld, op basis van een Amerikaanse defensie architectuur standaard TAFIM, door een groot gezelschap aan TOGAF lidmaatschap organisaties, de forumleden. Het product is zeer uitgebreid en grondig van opzet. Het beschrijft een raamwerk voor het opzetten van een Enterprise Repository met daarbinnen een Architectuur repository om alle architectuurbeschrijvingen integraal te kunnen vastleggen en beheren. Het biedt ook een methode, ADM, met guidelines en technieken om deze te ontwikkelen en beheren (Governance).

Architecture Development Method (ADM)

Wat TOGAF onderscheidt van andere standaarden zoals Zachman, is de methode, de Architecture Development Method (ADM), ondersteund met “guidelines en techniques”. Dat maakt inzichtelijk hoe je tot de invulling van een EA kunt komen. Verder biedt het ondersteuning voor de inrichting van de architectuur organisatie die invulling geeft aan de architectuurwerkzaamheden (o.a. architectuurteams en architectuurboards), en hoe je de EA kunt managen en beheren (Architecture Governance). Een belangrijk principe is het kunnen aanpassen van TOGAF. Zo kan een organisatie bijv. andere namen gebruiken voor werkproducten (artifacts en deliverables), een andere scoping en diepgang hanteren voor de activiteiten en werkproducten, en besluiten hoe activiteiten en werkproducten ingepast en geïntegreerd moeten worden met andere frameworks zoals bijv. Prince2, MSP etc. Hoewel TOGAF geen modelleringstechnieken voorschrijft, heeft het wel een nauwe band ontwikkeld met ArchiMate en wordt gerefereerd naar verschillende andere marktstandaarden zoals Volere voor requirements engineering en BPMN voor procesmodellering.
Zie ook het artikel : TOGAF ADM.

Architecture Repository

Naast de ADM methode is wellicht het belangrijkste onderdeel van TOGAF toch wel de beschrijving van de Enterprise Repository en daarbinnen de Architecture Repository. Andere onderdelen van de Enterprise Repository zijn de Requirements Repository en de Solution Building Block Repository. De laatste betreft de fysieke producten, de implementatie van de architectuur. Voor de opzet van de Architectuur Repository biedt TOGAF een metamodel waarin de belangrijkste begrippen en hun relaties worden gedefinieerd voor het beschrijven van de architectuur artifacts.  De waarde daarvan zit in het bieden van een standaard architectuur taal. Ook al hanteer je in een organisatie andere begrippen, dan kun je deze refereren aan het TOGAF metamodel. Zo’n referentiekader biedt bijv. hulp bij het controleren van jouw architectuurmodellen, of het uitleggen ervan aan anderen die betrokken zijn bij jouw architecturen. Ook kunnen leveranciers hiermee modelleringstools standaardiseren.

Architectuurdomeinen

TOGAF deelt de EA in in volgende architectuur domeinen :

 • Business Architectuur : definieert de business strategie, governance, organisatie, en key business processen.
 • Data Architectuur : beschrijft de logische en technische data structuren  van de organisatie en data management middelen.
 • Applicatie Architectuur : blueprint van het applicatielandschap, de onderlinge interactie tussen de applicaties, en de relatie met de core business processen.
 • Technologie Architectuur: de logische software en hardware mogelijkheden (capabilities) om de business, data, en applicatie services te draaien. Omvat de IT infrastructuur, middleware, networks, communicatie, processing, standards, etc.

TOGAF Begrippen

Om TOGAF te kunnen begrijpen en gebruiken moet je een aantal essentiële begrippen kennen:

 • Capabilities: mogelijkheden die de business nodig heeft om haar doelen te realiseren. Uiteindelijk is dat waar een EA zich op richt: het vaststellen, definieren en leveren van capabilities aan een organisatie (enterprise) om haar missie en doelstellingen te realiseren.
 • Architectural Building Blocks (ABB) : de business bouwstenen in termen van business capabilities zoals processen, diensten. Let op: het gaat daarbij om concrete zaken zoals een “Customer Service”, “Schadeafhandel Proces”.
 • Solution Building Blocks (SBB) : de fysieke bouwstenen voor de implementatie van ABB’s zoals software, hardware, netwerk componenten, medewerkers.
 • Artifacts : beschrijven views van ABB’s en SBB’s zoals procesmodellen, Use Case modellen, database modellen. Deze vormen de inhoud van de Architecture Repository.
  Algemeen worden als verschijningsvormen voor artifacts onderkend:
  - Catalogs: lijstjes van dingen bijv. een requirements catalog.
  - Matrices: relaties tussen dingen zoals een Business Interaction matrix
  - Diagrams: plaatjes van dingen, bijv een Use Case model
 • Deliverables: de formeel op te leveren architectuurproducten zoals bijv. documenten, rapporten waarin ABB’s en SBB’s worden beschreven met verschillende artifacts.

Een voorbeeld: een Deliverable “Business Architectuur Document”  bevat ABB’s zoals het  “Schadeafhandeling proces” wat wordt beschreven  met artifacts zoals procesmodellen.

Enterprise Continuum

Een prominent onderdeel van TOGAF is het begrip “Enterprise Continuum”. Het is een classificatie hulpmiddel voor de opzet van een Enterprise- en Architecture Repository. Het doel hiervan is hergebruik.  Dit door onderscheid te maken tussen generieke en specifieke architectuur modellen.
Zie ook het artikel : TOGAF Enterprise Continuum.

Het TOGAF Boek

TOGAF wordt beschreven in een boek wat downloadbaar is en online toegankelijk via de url: http://www.togaf.info.
Het boek bestaat uit de volgende delen:

 • I : Introductie:  TOGAF overzicht
 • II: ADM: de “Architecture Development Method” voor het produceren van de EA resultaten (deliverables).
 • III: ADM Guidelines & Techniques: richtlijnen en technieken voor het uitvoeren van de ADM activiteiten.
 • IV: Architecture Content Framework : metamodel voor de architectuur begrippen (artifacts) waarmee de architectuur resultaten (deliverables) worden beschreven, een overzicht van de architectuur deliverables zelf en herbruikbare architectuur building blocks ABB’s.
 • V: Enterprise Continuum & Tools: de taxonomie en tools voor de opslag van architectuur resultaten. Daarin vinden we de Enterprise Architectuur Continuum (met ABB’s) en de Enterprise Solution Contimuum (met SBB’s).
 • VI: TOGAF Reference Models: referentie modellen, waaronder
  • TOGAF Foundation Architecture
  • Integrated Information Infrastructure Reference Model (III-RM)
 • VII: Architecture Capability Framework: de benodigde organisatie, processen, skills, rollen, en verantwoordelijkheden voor inrichting van de architectuur functie in een organisatie

Zie ook de volgende TOGAF artikelen :

This entry was posted in Architectuur, TOGAF and tagged , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>