Togaf Enterprise Repository & Continuum

Architecture Repository

De ADM resultaten (deliverables, artifacts) worden opgeslagen in een Architectuur Repository. Deze is gebaseerd op de volgende componenten:

  • Architectuur Landschap : de architecturele weergave van de operationele enterprise op een gegeven moment in de tijd. Het landschap kan op verschillende abstractieniveaus worden weergegeven.
  • Architectuur Metamodel : de inrichting van het architectuur framework waaronder het metamodel voor de opslag van architectuur content. Artifacts worden gestructureerd o.b.v. het metamodel.
  • Reference Library : Guidelines, templates, patterns, best practices, en andere referentie materialen die kunnen worden toegepast om ontwikkeling van architectuur content te versnellen. De reference library kan vanuit de praktijk met best practices worden aangevuld. Referentie materiaal kan ook worden gebruikt als voorbeelduitwerking van standaarden.
  • Standards Information Base (SIB) : de verzamelde standaarden waaraan te beschrijven architecturen moeten voldoen. Deze kunnen worden ontleend aan industrie standaarden, leveranciersstandaarden, en eigen standaarden. Standaarden kunnen worden uitgewerkt met referentie materiaal in de Reference Library.
  • Architectuur Capability : de organisatie voor de ontwikkeling en governance van de Architectuur Repository. Dit omvat beschrijving van benodigde organisatie structuren, rollen, processen, skills, kennis. (Let op: niet te verwarren met het begrip capability om aspecten van de business zelf te beschrijven).
  • Governance Log : Governance controleert het landschap op compliance met standaarden. In de log worden de governance resultaten vastgelegd.

Enterprise Continuum

Het Enterprise Continuum is een classificatie mechanisme voor architectuur en solution artifacts. Het biedt een gezichtspunt op de Enterprise Repository waarmee generieke architecturen worden hergebruikt voor organisatie specifieke architecturen en vice versa generieke bruikbare architecturen ontleend kunnen worden aan specifieke architecturen. Het Enterprise Continuum past dit toe op Architectuur en Solution Building Blocks en spreekt in dat verband resp. over Architectuur Continuum en Solution Continuum.

Vanaf generiek naar organisatie specifiek worden 4 abstractieniveau’s gedefinieerd:

  1. Foundation Architecturen : De meest generieke architecturen. De TOGAF TRM (deel VI) Foundation Architecture is hiervan een voorbeeld.
  2. Common Systems Architecturen: betreft architecturen voor specifieke maar generiek bruikbare oplossingen met een hoog herbruikbaarheidsgehalte, bijv. security architectuur, network architectuur. De TOGAF TRM (deel VI) III-RM is hiervan een voorbeeld en bevat referenties voor common system architectures.
  3. Industry Architecturen : Betreft architecturen die voor specifieke industrie sectoren zijn ontwikkeld, en door verschillende specifieke organisaties kunnen worden toegepast. Bijv. voor automotive, energiesector etc.
  4. Organisatiespecifieke Architecturen : de uiteindelijke voor een enterprise specifieke architecturen.
This entry was posted in TOGAF and tagged , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>