Category Archives: Architectuur

Gaat in op verschillende architectuur en ontwerp onderwerpen, werkwijzen en hulpmiddelen

Agile Architecturen

Architectuur methoden en standaarden zijn vaak uitgebreid en complex. Ze nodigen niet uit tot een lichtgewichte aanpak. Een Enterprise Architectuur standaard als Togaf propageert wel iteratief werken in hun Application Development Method (ADM). Toch krijg je niet het gevoel dat … Continue reading

Posted in Agile, Architectuur | Tagged , | Leave a comment

Togaf Enterprise Repository & Continuum

Architecture Repository De ADM resultaten (deliverables, artifacts) worden opgeslagen in een Architectuur Repository. Deze is gebaseerd op de volgende componenten: Architectuur Landschap : de architecturele weergave van de operationele enterprise op een gegeven moment in de tijd. Het landschap kan … Continue reading

Posted in TOGAF | Tagged , , | Leave a comment

TOGAF Architecture Development Method (ADM)

ADM, de TOGAF Architecture Development Method is een iteratieve cyclus van de onderstaande fasen. Requirements Management staat centraal in de cyclus en is daarmee aan de orde in elk van de overige fasen m.u.v. de Preliminary fase. De centrale Requirements … Continue reading

Posted in TOGAF | Tagged , | Leave a comment

TOGAF Enterprise Architectuur

Inleiding Enterprise Architectuur (EA) beschrijft een organisatie vanuit integraal business en ICT perspectief. Daarmee kan een organisatie bedrijfsbreed richting en sturing geven aan de veranderingen in haar business en de ICT inrichting om dat te kunnen doen. De belangrijkste standaard … Continue reading

Posted in Architectuur, TOGAF | Tagged , | Leave a comment

Architectuur soorten

Architectuur biedt een globaal overzicht op de samenhang van de bouwstenen van een beschouwingsgebied en de relatie met de omgeving. Het definieert de architectuurprincipes (kaders) waarbinnen veranderingen zullen plaatsvinden. Het beschouwingsgebied van ICT architectuur kan zich richten op verschillende niveaus … Continue reading

Posted in Architectuur | Tagged | 2 Comments