JSP Tag overzicht

Introductie

Dit is een artikel uit een reeks over JSP . Zie ook de volgende delen :

JSP pagina’s maken gebruik van een groot aantal soorten tags. Dit artikel geeft een overzicht van de soorten tags met beknopte voorbeelden.
De tags worden ingedeeld in de volgende soorten:

 • declarations
 • expressions
 • directives
 • scriptlets
 • actions

Declaration Tag <%!  %>

Declaration tags worden gebruikt voor declaratie van variabelen of functies.
Bijv:

<%!
private int counter = 0 ;
private String get Account ( int accountNo) ;
%>

NB: De declaraties worden afgesloten met “;”

Expression Tag <%= %>

Expression Tages worden gebruikt voor het tonen van het resultaat van een Java expressie.
Bijv:

<%= new java.util.Date() %>

NB: De expressie worden NIET afgesloten met “;”

Directive Tag

Directive Tags voorzien de pagina van instructies die bedoeld zijn voor de JSP compiler op de server.
Er zijn 3 soorten directives:

 • Page : geeft processing specifieke info
 • Include: opnemen van een andere file
 • Tag libray: Het toevoegen van Tag libraries waarmee nieuwe tags worden toegevoegd

Page Directive <% page @>

De Page directive heeft verschillende mogelijke attributen

<% page language = “java” %>
Stelt Java in als de programmeertaal

<% page import =  ”java.util.*” %>
Voegt import van te gebruiken Java classes toe

<% page info =  ”Een interessante pagina” %>
Voegt algemene info aan de pagina toe

Include Directive <%@  %>

Een Include Directive voegt een bestand toe aan de pagina:

<%@ include file = "include/aanvulling.html" %>

Tag Library <%@ taglib %>

Definieert een taglibrary voor het toevoegen van nieuwe tag soorten.
Dat kunnen standaard tag libraries zijn of zelf gemaakte tag libraries.
De volgende 2 voorbeelden voegen de standaard JSTL core en Spring form tags toe.
De eerste, JSTL, is een generieke veelgebruikte extensie.
De tweede is Spring specifieke extensie voor gebruik van forms in een Spring omgeving.

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>

Het attribuut “prefix” specificeert het karakter of tekstfragment van de tags. Zie onder voorbeeld waarin de JSTL taglibwordt gebruikt:

<ul>
	<c:forEach items="${medewerkers}" var="m">
			<li><c:out value="${m.naam}" /></li>
	</c:forEach>
</ul>

Scriptlet Tag <% %>

De Scriptlet Tag is bedoeld om code in op te nemen, gebruikelijk Java code.
Bijv:

<%
    out.println (“Hello”) ;
%>

Action Tag <%jsp: %>

Action Tags maken het mogelijk om properties van JavaBeans te gebruiken, bijv:

<jsp : usebean id = "mybean" scope = "application" class = "org.biz.MyBean" />

Als scope kan worden gekozen: page, request, session, application.

This entry was posted in Overig and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>