Requirements

Requirements gaat over de vraagkant,  de business. Wat is het probleem of uitdaging en wat heeft men nodig om het probleem op te lossen of de nieuwe business opportunities op te kunnen pakken en welke doelen wil men bereiken. Het gaat over business analyse, hoe is de organisatie opgebouwd, welke processen worden uitgevoerd, welke onderwerpen en informatie zijn aan de orde. En natuurlijk gaat het over Requirements, de eisen aan de inrichting van de business, software (pakketten, applicaties) en technische infrastructuur.

Alle artikelen over Requirements en Business Analyse:

Comments are closed.