Continuous Integration

Continuous Integration gaat over de continue integratie en het beheer van de in ontwikkel zijnde software producten. Doel is zowel versnelling als wel  verbetering  van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van het software ontwikkelproces. Dit wordt bereikt door het gebruik van geautomatiseerde build en test omgevingen, gefundeerd op een configuratie/versiebeheer systeem. In een regelmatig ritme worden alle voor build en test vrijgegeven code componenten centraal gecompileerd en getest. Daarbij worden rapportages met overzichten en grafieken geboden op de resultaten en de mogelijkheid om snel in te zoomen op de fouten. De build en test slagen worden uitgevoerd op een configuratie/versiebeheer repository zoals Subversion waarin alle code wordt opgeslagen , versies en changes worden bijgehouden en van waaruit alle voor test vrijgegeven code wordt getest. Voor Java ontwikkeling zijn de meest gebruikte build en test serverproducten Jenkins en Hudson. Beide producten zijn afkomstig uit dezelfde bron waarbij Jenkins als uiteindelijke opvolger kan worden gezien. Het mooie van Jenkins is de sterke integratie mogelijkheden met verschillende versiebeheer systemen, met build tools zoals Ant en Maven en met de verschillende genoemde test platforms zoals JUnit en FitNesse.

Alle artikelen over Continuous Integration :

Comments are closed.