JSP Introductie

Dit is een eerste introductie artikel over JSP . Zie ook de volgende delen :

JSP staat voor Java Server Pages en is een Java standaard voor het ontwikkelen van gebruikersinterfaces  Feitelijk is het een verouderde standaard die is vervangen door de nieuwere JSF standaard. Met name de trend van rich clients userinterfaces met toepassing van JavaScript en Ajax technieken maakt JSF een logischer keuze. Zo voorzien JavaScript libraries als ICEFaces (commercieel) , PrimeFaces (open source) en RichFaces (JBoss) in moderne rich client userinterface componenten als uitbreiding van JSF.

De basis van JSP (en JSF) is HTML uitgebreid met JSP specifieke tags en scripting mogelijkheden. Deze voorzien JSP pagina’s van gedrag en dynamische content.
JSP is verder gebaseerd op de Servlet standaard die het mogelijk maakt om JSP pagina’s op de server te verwerken en te vertalen naar html voordat de pagina naar de brwoser wordt gestuurd.

De eerste stap om van een html pagina een JSP pagina te maken is het veranderen van de extensie van .html naar .jsp. Daardoor zal in eerste instantie de verwerking trager worden omdat de server processing eerst wordt uitgevoerd. De vertaalde JSP pagina zal echter worden gecacht op de server waardoor deze daarna sneller zal werken.
Nu kan dynamische content worden toegevoegd door het plaatsen van JSP specifieke tags , bijv <% %> waar Java code tussen kan worden geplaatst,  en <%= %> die het resultaat van een Java expressie weergeeft, bijv:

<HTML>
<BODY>
Hello! The time is now <%= new java.util.Date() %>
</BODY>
</HTML>

Er zijn verschillende soorten tags : declarations, expressions, directives, scriptlets, actions.
Een bijzondere tag is de directive tag voor tag libraries. Hiermee kunnen nieuwe tags worden toegevoegd. Een veel gebruikte is JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library):

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>

Het attribuut “prefix” specificeert het karakter of tekstfragment van de tags. Zie onder voorbeeld waarin de JSTL taglib met de tag <c:..> wordt gebruikt:

<ul>
	<c:forEach items="${medewerkers}" var="m">
			<li><c:out value="${m.naam}" /></li>
	</c:forEach>
</ul>

Installatie & Maven

JSP wordt door Servlet en JEE containers zoals Tomcat, JBoss standaard ondersteund. Wel moeten taglibraries zoals JSTL (jstl.jar, standard.jar) worden toegevoegd met Maven dependencies:

  <dependency>
	  <groupId>jstl</groupId>
	  <artifactId>jstl</artifactId>
	  <version>1.1.2</version>
  </dependency>
  <dependency>
	  <groupId>taglibs</groupId>
	  <artifactId>standard</artifactId>
	  <version>1.1.2</version>
  </dependency>
This entry was posted in JEE, JSP and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>