Tag Archives: JEE

JavaMail API

De JavaMail API is ook standaard onderdeel van JEE. In het hier gebruikte voorbeeld wordt de email functionalieit ondergebracht in een EJB Session Bean “EmailSessionBean”. Deze bevat een aantal sendEmail methods om emails te verzenden. We maken daarbij gebruik van … Continue reading

Posted in JEE | Tagged , , | 4 Comments

JAAS : Java Authentication and Authorization Service

Introductie Java Authentication and Authorization Service (JAAS) is onderdeel vanaf JEE versie 1.4. Het voorziet in autorisatie en authenticatie. Dit wordt zodanig transparant gedaan dat de applicatie daar geen weet van hoeft te hebben. Eigenlijk klopt dat niet, want als … Continue reading

Posted in JEE, Security | Tagged , | Leave a comment

JAXB : Java Architecture for XML Binding

Java Architecture for XML Binding (JAXB) is een Java standaard voor conversie van Java objecten naar XML en terug. JAXB definieert een API voor het lezen en schrijven van Java objecten naar en van XML documenten. Deze standaard is ondermeer … Continue reading

Posted in JEE | Tagged | Leave a comment

REST Webservices (JAX-RS)

Introductie De REST style webservice is i.t.t. de SOAP style een compacte webservice interface. Er wordt niet noodzakelijk gebruik gemaakt van XML structuren voor communicatie van data, maar bijv. JSON. Er wordt gebruik gemaakt van de JAXB standaard voor Java … Continue reading

Posted in JEE, Middleware | Tagged , , | Leave a comment

SOAP Webservices (JAX-WS)

Introductie Webservices zijn applicaties waarvan het interface via internet benaderbaar zijn door berichtuitwisseling over het http protocol. Webservices bieden daarmee een loosely coupled implementatie van een Client/Server architectuur. Webservice Server applicaties bieden een API die door Webservice Client applicaties worden … Continue reading

Posted in JEE, Middleware | Tagged , , | Leave a comment

PrimeFaces

PrimeFaces is  een add-on voor de JSF technologie en bestaat uit een groot aantal Rich Client componenten als extra toevoeging op de standaard JSF Userinterface componenten. PrimeFaces maakt het nog een stuk eenvoudiger om rich web pages te maken, incl. … Continue reading

Posted in JavaScript, JEE, JSF | Tagged , , | Leave a comment

JSF Java Server Faces

Introductie JSF, de JavaServer Faces technologie biedt de mogelijkheid om web pagina’s te maken. Dit is gebaseerd op HTML en JSP. Er wordt gebruik gemaakt van web page componenten, net als HTML , maar dan een uitgebreidere set met uitgebreidere … Continue reading

Posted in JEE, JSF | Tagged , | Leave a comment

EJB Enterprise JavaBeans

Introductie Enterprise JavaBeans of Enterprise Beans zijn Java componenten met business logic die worden uitgevoerd en gemanaged in een EJB Container. Deze business logic wordt hierin opgenomen om gebruik te maken van standaard services op gebied van transacties, security, communicatie, … Continue reading

Posted in JEE | Tagged | Leave a comment

JEE Servlets

Introductie Servlets zijn Web componenten die op de server worden afgehandeld. Oorspronkelijk werden Servlets gebruikt voor het afhandelen van HTML Forms, het uitvoeren van logic en het retourneren van HTML. Met de komst van JSP en JSF is dat echter … Continue reading

Posted in JEE | Tagged | 1 Comment

JPA Java Persistence API

JPA (Java Persistence Architecture) is een Java standaard voor object-relational mapping. Er zijn verschillende Java implementaties waarvan de bekendste Hibernate. In TomEE wordt OpenJPA default toegepast. Entities Met JPA worden voor de verschillende database tabellen overeenkomende Java classes gebruikt, Entities … Continue reading

Posted in JEE | Tagged | Leave a comment