Tag Archives: Mail

Spring Mail

Dit is een van de artikelen uit een reeks over Spring. Zie ook de volgende delen : Deel 1 : Spring Overzicht Deel 2: Spring Dependency Injection (DI) Deel 3: Spring Dependency Injection Voorbeelden Deel 4: Spring Data Access en … Continue reading

Posted in JEE, Spring | Tagged , | Leave a comment

JavaMail API

De JavaMail API is ook standaard onderdeel van JEE. In het hier gebruikte voorbeeld wordt de email functionalieit ondergebracht in een EJB Session Bean “EmailSessionBean”. Deze bevat een aantal sendEmail methods om emails te verzenden. We maken daarbij gebruik van … Continue reading

Posted in JEE | Tagged , , | 4 Comments